Zmiany w ustawie o VAT, czyli co dalej z kasami fiskalnymi online?

Kasa fiskalna w usługach gastronomicznych

Znany jest już ostateczny projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, dotyczący kryteriów oraz warunków technicznych, jakie muszą spełniać kasy fiskalne. Jednak na tym nie koniec – w związku ze wspomnianym aktem prawnym nastąpią również zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Co konkretnie oznaczają te regulacje dla kwestii kas fiskalnych online?

Zmiany w ustawie o VAT a branża fiskalna

Jeśli chodzi o zaproponowane zmiany, warto podkreślić te, które dotyczą branży fiskalnej oraz kwestii związanych ze stosowaniem dotychczasowych oraz przyszłych, online’owych urządzeń rejestrujących. Pierwsza z nich dotyczy jednego z obowiązków podatnika, związanych z użytkowaniem kasy. Jak wiemy, każde urządzenie fiskalne musi być poddawane przeglądowi technicznemu (nie rzadziej, niż co 2 lata). Wcześniej jednak wystarczyło, że przedsiębiorca zgłosił je do kontroli. Obecnie sama informacja nie wystarczy – musi zadbać o terminowe przeprowadzenie przeglądu.

Ponadto, w przypadku fiskalizacji online’owego urządzenia rejestrującego nie będzie obowiązku zgłaszania tego faktu do Urzędu Skarbowego. Ta konieczność będzie zachodzić w przypadku starszych modeli, czyli z papierową bądź elektroniczną kopią paragonów.

Kiedy pożegnamy kasy z papierową rolką i kopią elektroniczną?

Jak pamiętamy, początkowo miało dojść do zdecydowanej, ogólnej wymiany dotychczasowych urządzeń rejestrujących na kasy online. Jednak w trakcie pracy nad Rozporządzeniem,  zakładana „fiskalna rewolucja” przeistoczyła się w ewolucyjny plan stopniowego wdrażania nowego systemu. Niemniej, koncepcja, aby doprowadzić do sprawnego wycofania dawniejszych technologii sprzedaży nie uległa zmianie.

Resort finansów ma zamiar jak najszybciej wycofać dwurolkowe urządzenia fiskalne, czyli najmniej zaawansowane, których monitorowanie jest dla Urzędu Skarbowego szczególnie wymagające. Przewiduje się, że od 2019 roku nie będzie można już zakupić tego typu modeli. Znowu sprzedaż kas fiskalnych z elektroniczną kopią paragonów prawdopodobnie będzie możliwa do końca 2022 roku. Urządzenia te mają być sukcesywnie zastępowane modelami pozwalającymi na podłączenie do Centralnego Repozytorium Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i przesyłanie danych o transakcjach drogą internetową. I choć proces ten będzie rozciągnięty w czasie, wiadomo już, które branże i grupy zawodowe zostaną zobligowane do szybszej wymiany obecnych modeli na kasy online.

Kasy fiskalne online szybciej pojawią się w…

Szybsze wdrożenie online’owych kas fiskalnych ma nastąpić w przypadku działalności, w których, według resortu, najłatwiej o częste nieprawidłowości związane z rejestrowaniem obrotu. W tym kontekście wymieniane są 3 główne grupy branż.

Pierwsza z nich to usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego bądź gazu do napędu silników spalinowych. Możliwe, że przedsiębiorcy reprezentujący takie działalności będą musieli wymienić dawne urządzenia fiskalne na kasy online do końca 2018 roku. Z kolei w drugiej grupie znalazły się usługi gastronomiczne i budowlane. Oferujące je firmy powinny być przygotowane na konieczność pracy z nowymi urządzeniami od 1 lipca 2019 roku. Ostatnia grupa dotyczy usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, jak również fitness oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. Podatnicy, których biznesy wiążą się z tymi branżami, będą musieli zacząć korzystać z online’owych kas z początkiem 2020 roku.

Koszty wymiany starych urządzeń na kasy online

Jak nie trudno się domyślić, jedno z najczęściej zadawanych pytań przez przedsiębiorców brzmi: jakie czekają ich koszty związane z nadchodzącymi regulacjami prawnymi oraz nowym systemem fiskalizacji. Jednak w tym kontekście również mogą pojawić się zmiany.

Jak pamiętamy, przedsiębiorca prawnie zobligowany do korzystania z kasy fiskalnej w celu ewidencjonowania obrotu, przy zakupie swojego pierwszego urządzenia może skorzystać z przysługującej mu ulgi (jeśli prawidłowo zarejestrował swój model w Urzędzie Skarbowym oraz dopełnił wszelkich formalności). Refundacja ta potrafi wynieść nawet 90% zapłaconej kwoty (netto), jednak nie więcej, niż 700 zł. W przypadku urządzeń rejestrujących online pułap tego zwrotu miałby wzrosnąć do kwoty 1 000 zł.

O ulgę tę będą mogli ubiegać się zarówno podatnicy kupujący swoją pierwszą kasę fiskalną, jak i ci zmuszeni do zastąpienia starego urządzenia modelem online. Co więcej, w przypadku takiej wymiany, uzyskanie „nowego” zwrotu nie wiąże się z utratą poprzedniego. Jednak trzeba pamiętać, że choć do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej (nie będzie też możliwości wymiany jej na nową w tym samym urządzeniu!) w kasach z kopią papierową lub elektroniczną podatnicy mogą z nich korzystać, to znowu przyszła ulga będzie dotyczyć wyłącznie online’owych urządzeń rejestrujących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *