Nowe kasy fiskalne w 2018 roku. Kto będzie musiał kupić urządzenie?

Kasy fiskalne 2018 zwolnienia

Odpowiadając na tak postawione pytanie, z pewnością należy uwzględnić co najmniej 2 różne kwestie. Po pierwsze, funkcjonujące już obecnie w Polsce regulacje prawne, które dotyczą zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Po drugie, planowane na 2018 rok wprowadzenie systemu urządzeń fiskalnych online.

Kasy fiskalne 2018 – zwolnienia

28 grudnia 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. To właśnie we wspomnianym dokumencie można znaleźć informacje dotyczące tego, którzy podatnicy, prowadząc sprzedaż na rzecz klientów indywidualnych, muszą obecnie korzystać z urządzeń fiskalnych. Nie można oczywiście wykluczyć, że do 1 stycznia 2018 roku wspomniane przepisy nie zostaną zmodyfikowane. Jeżeli jednak nie dojdzie do żadnych zmian, obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej wystąpi w 2 przypadkach:

  1. Po przekroczeniu rocznego limitu obrotu – obliczanego proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia sprzedaży w danym roku obrachunkowym (365 lub 366). Obecnie kwota ta wynosi 20 000 zł.
  1. Gdy działalność podatnika obejmuje świadczenie usług lub sprzedaż towarów, które znajdują się na liście czynności uniemożliwiających skorzystanie z jakichkolwiek zwolnień. Katalog ten można znaleźć w treści Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju.

Wymiana kas fiskalnych w Polsce

Od 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać system kas fiskalnych online. Jednym z jego podstawowych założeń będzie konieczność stosowania urządzeń rejestrujących, które zagwarantują przesyłanie danych do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów. Co więcej, do eksploatacji zostaną dopuszczone kasy fiskalne zapewniające współpracę z terminalami płatniczymi oraz umożliwiające realizowanie e-paragonów. W rezultacie, przedsiębiorcy będą musieli zacząć prowadzić ewidencję przy zastosowaniu urządzeń dostosowanych do nowych wymogów i kryteriów technicznych.

Kiedy konkretnie zacznie się w Polsce wymiana kas rejestrujących? Czy będzie to przebiegało stopniowo, czy też w tym samym czasie wszyscy przedsiębiorcy zostaną zobowiązaniu do zakupu nowych urządzeń fiskalnych? Aktualnie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na te pytania. Można jedynie odwołać się do projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Zgodnie z wspomnianym dokumentem, przedsiębiorcy będą mogli korzystać z urządzeń zakupionych przed wprowadzeniem systemu online – do chwili wygaśnięcia homologacji danego modelu. Niewykluczone jednak, że konieczność zakupu nowej kasy fiskalnej wystąpi niezależnie od decyzji GUM przyznanej przed 2018 r. Przykładowo: ustawodawca może wprowadzać obowiązek wymiany urządzeń rejestrujących stopniowo, branża po branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *