nowa kasa rejestrująca

Nowa kasa rejestrująca jest określeniem, którego obecnie używa się najczęściej w kontekście urządzenia fiskalnego online. Takie technologie sprzedaży zaczną być wdrażane w polskich firmach już w 2018 roku. Ponadto, cechą charakterystyczną nowej kasy rejestrującej będzie stała współpraca z systemem teleinformatycznym Ministerstwa Finansów.
Nowe kasy fiskalne w Polsce

Nowa kasa fiskalna – podsumowanie aktualnych informacji

Przez ostatni rok o nowych kasach rejestrujących mówiło się bardzo dużo. Wystarczy przypomnieć, że przez kilkanaście miesięcy pojawiło się kilka projektów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymogów technicznych, którym będą podlegały urządzenia działające w trybie online. Dlatego też warto podsumować aktualne informacje na temat kas fiskalnych w 2018 roku i w latach późniejszych.