zwolnienie z kas fiskalnych

W przypadku wielu firm zwolnienie z kas fiskalnych przysługuje do momentu przekroczenia rocznego limitu obrotu. Wspomniana kwota została ustalona przez ustawodawcę na poziomie 20 000 zł. Jednakże, w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów znajdziemy też katalog działalności gospodarczych, którym nie przysługują żadne zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych.
Wymiana walut a kasa fiskalna

Kiedy właściciele kantorów zainstalują kasy fiskalne?

Na początku stycznia 2018 roku informowaliśmy o tym, że weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Teraz okazuje się, iż MF planuje zmiany we wspomnianym akcie prawnym… A wszystko przez zobligowanie właścicieli kantorów wymiany walut do tego, aby korzystali z urządzeń fiskalnych… Czytaj dalej Kiedy właściciele kantorów zainstalują kasy fiskalne?