wymogi wobec kas fiskalnych

Wymogi wobec kas fiskalnych to kryteria, które muszą spełniać urządzenia dopuszczone do eksploatacji. We wspomnianych przepisach określane są różne kwestie, m.in. zawartość emitowanych paragonów. Konkretne wymogi wobec urządzeń fiskalnych są definiowane przez oddzielne Rozporządzenie.
Nowy projekt Rozporządzenie MR

Nowy projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju

Kilka dni temu w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Obecnie wspomniany dokument znajduje się w fazie opiniowania, co oznacza, że zainteresowane nim strony mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi.