kasa fiskalna 2018 zwolnienia

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych, które obowiązują w 2018 roku. Można je sprawdzić w odpowiednim Rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju. Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2018 może wynikać z różnych przyczyn, np. nieprzekroczenia limitu obrotu.
Kasy fiskalne 2018 zwolnienia

Nowe kasy fiskalne w 2018 roku. Kto będzie musiał kupić urządzenie?

Odpowiadając na tak postawione pytanie, z pewnością należy uwzględnić co najmniej 2 różne kwestie. Po pierwsze, funkcjonujące już obecnie w Polsce regulacje prawne, które dotyczą zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Po drugie, planowane na 2018 rok wprowadzenie systemu urządzeń fiskalnych online.