zakup kasy fiskalnej 2018

Zakup kasy fiskalnej w 2018 roku może być związany z wymianą modelu na taki, który spełni wymogi Rozporządzenia MR. Poza tym, wtedy nadal będą funkcjonowały przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania urządzeń rejestrujących. Przyczyny zakupu kas fiskalnych w 2018 roku mogą być więc różne.
Kasy fiskalne 2018 zwolnienia

Nowe kasy fiskalne w 2018 roku. Kto będzie musiał kupić urządzenie?

Odpowiadając na tak postawione pytanie, z pewnością należy uwzględnić co najmniej 2 różne kwestie. Po pierwsze, funkcjonujące już obecnie w Polsce regulacje prawne, które dotyczą zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Po drugie, planowane na 2018 rok wprowadzenie systemu urządzeń fiskalnych online.