kasa fiskalna zwolnienia

Co decyduje o tym, że w danej firmie musi się znaleźć kasa fiskalna? Zwolnienia w tej sprawie ustala Ministerstwo Rozwoju i Finansów - poprzez oddzielne Rozporządzenie. To właśnie ze wspomnianych przepisów wynika, którzy podatnicy są zobligowani do wdrożenia urządzenia rejestrującego. Co więcej, zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych można podzielić na podmiotowe oraz przedmiotowe.
Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych

Jest już nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych

Co do zasady, konieczność stosowania kas fiskalnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy obsługują klientów indywidualnych. Niemniej, raz na 2 lata wydawane jest w tej sprawie oddzielne Rozporządzenie, szczegółowo regulujące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu urządzenia rejestrującego. A najnowszy dokument tego typu trafił do Dziennika Ustaw pod koniec 2017 roku.