informowanie o przeglądach technicznych

Informowanie o przeglądach technicznych to dodatkowy obowiązek dla firm, które świadczą takie usługi serwisowe. Konieczność ta zostanie wprowadzona po znowelizowaniu ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawodawca przewiduje, że dzięki systematycznemu informowaniu o przeglądach kas uda się dodatkowo zmobilizować przedsiębiorców do dopełniania tej formalności.
Informacje o projekcie zmian w ustawie VAT

Co nowego w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług?

Wszystko wskazuje na to, że prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach są już na ostatniej prostej. Niedawno Rada Ministrów zatwierdziła nawet projekt wspomnianych przepisów fiskalnych. Okazuje się jednak, że na tym etapie procesu legislacyjnego doszło do pewnych zmian w dotychczasowych założeniach. Modyfikacje dotyczą zarówno… Czytaj dalej Co nowego w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług?