Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej – kiedy jest konieczny?

 

Zwrot odliczonej kwoty za zakup urządzenia fiskalnegoPrzedsiębiorca zobligowany do ewidencjonowania obrotu z wykorzystaniem kasy rejestrującej może uzyskać ulgę z tytułu zakupu pierwszego urządzenia fiskalnego. Jednocześnie przepisy określają sytuacje, w których podatnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego odliczenia. We wspomnianych kwestiach zajdą pewne zmiany, a to za sprawą projektu nowelizacji ustawy o VAT. Jakich regulacji prawnych należy się spodziewać w związku z nadchodzącymi kasami fiskalnymi online?

Kasy rejestrujące on-line spowodują zmiany w przepisach

Przygotowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, dotyczące kryteriów i warunków dla przyszłych kas rejestrujących (ma ono wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku) oraz projekt nowelizacji ustawy VAT to konkretne działania, podjęte w celu zmodernizowania systemu fiskalizacji. Z treści tych projektów wynika jasno, że generalne wprowadzenie tego rozwiązania informatycznego pociągnie za sobą także regulacje prawne w dotychczas obowiązujących przepisach.

Wystarczy wspomnieć choćby o kilku kwestiach. Po pierwsze, o fiskalizacji kasy online nie będziemy musieli pisemnie informować Urzędu Skarbowego, gdyż „taki komunikat” zostanie przekazany automatycznie (w ten sposób będzie również nadany urządzeniu numer ewidencyjny). Po drugie, projekt nowelizacji mówi o tym, że modele z papierową kopią paragonów będą dostępne w sprzedaży do końca 2018 roku, zaś te z elektroniczną – do końca 2022 roku. Po trzecie, pojawiają się też wiadomości o zmianach związanych z ulgą za zakup urządzenia fiskalnego oraz okolicznościami, w jakich trzeba kwotę odliczoną zwrócić.

Zwrot odliczenia za zakup kasy fiskalnej – tak było dotąd

Wedle dotychczasowych przepisów, każdy przedsiębiorca zobowiązany do zakupu urządzenia fiskalnego ma prawo skorzystać z przysługującej mu ulgi. Jeśli dopełni wszelkich formalności i prawidłowo zarejestruje kasę, może uzyskać zwrot z budżetu państwa, wynoszący nawet 90% wydanej kwoty (bez podatku), jednak nie wyższy, niż 700 zł.

Kiedy muszę zwrócić ulgę za zakup kasy fiskalnej? Takie pytanie zadaje sobie zawczasu wielu przedsiębiorców, bowiem istnieją sytuacje, które mogą do tego doprowadzić. O jakich przypadkach mowa? Stanie się tak, jeśli w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencji obrotu przy użyciu takiego urządzenia – bez względu na przyczynę – podatnik zaprzestanie działalności (np. ogłosi upadłość lub otworzy likwidację firmy, sprzeda zakład bądź przedsiębiorstwo, zaś prawny następca nie będzie prowadził sprzedaży towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych). Ponadto, zwrot ulgi jest konieczny, gdy doszło do odliczenia z  naruszeniem warunków terminowych zgłoszenia liczby urządzeń. Inne okoliczności to np. nieposiadanie przez podatnika aktualnej, stosownie wypełnionej książki serwisowej.

Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej online – czyli jak będzie

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie nowelizacji, podatnik, który dokonuje zakupu pierwszej kasy fiskalnej online – albo koniecznej wymiany urządzenia poprzedniej generacji na model przystosowany do nowych warunków technicznych – również może skorzystać z refundacji. Podobnie jak poprzednio, maksymalna wysokość takiego zwrotu wyniesie 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej, niż 1 000 zł. Ponadto, w przypadku wymiany, uzyskanie nowej ulgi nie oznacza utraty poprzedniej. Pamiętajmy jednak, że to odliczenie dotyczy tylko online’owych kas rejestrujących.

Kiedy natomiast będzie konieczny zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej online lub wymianę na nowy model? Warunki określone wyżej w zasadzie nie ulegają większym zmianom. To, co najważniejsze, to długość tzw. karencji. Ze względu bowiem na przesunięcie granicy kwotowej odliczenia z 700 zł na 1 000 zł, rosną również wymagania resortu. Wobec tego, wspomniany wcześniej okres wzrośnie z 3 do 4 lat.

Trzeba również zaznaczyć, że dotąd podatnik miał w obowiązku jedynie zgłosić urządzenie fiskalne do przeglądu technicznego, przestrzegając związanej z tym terminowości, określonej w przepisach. Projekt nowelizacji precyzuje zaś, że podatnik musi poddać kasę rejestrującą przeglądowi technicznego w wymaganych terminach. Tymczasem niespełnienie tego obowiązku… również może skończyć się koniecznością zwrotu odliczenia.

Co stanie się z poprzednim odliczeniem za zakup kasy fiskalnej?

Warto także zapytać: co zatem, gdy przepisy dotyczące starego i nowego odliczenia „spotykają się”? W projekcie ustawy mowa jest również o przepisie przejściowym. Z treści nowelizacji wynikałoby, że podatnicy, którzy zakupią kasę z tradycyjną lub elektroniczną kopią przed wejściem w życie opisywanych zmian mogą liczyć na dawną ulgę (do 700 zł). Natomiast po wejściu nowych regulacji prawnych, choć zakup tych modeli będzie jeszcze możliwy, najprawdopodobniej urządzenia te nie zostaną objęte żadną refundacją. Nowa ulga (do 1 000 zł) pozostanie jedynie w przypadku zakupu kas fiskalnych online.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *