Kod QR obowiązkowo na każdym paragonie fiskalnym

Kody QR na paragonach fiskalnych

Wprowadzenie do obrotu paragonów elektronicznych jest jednym z głównych założeń systemu fiskalizacji online. Dzięki temu od 2018 roku konsumenci zyskają dostęp do dokumentów fiskalnych w 2 formach: papierowej oraz cyfrowej. Okazuje się jednak, że samo wprowadzenie e-paragonów to nie jedyna zmiana, do której dojdzie w przyszłości. Ostatni projekt Rozporządzenia MR mówi jasno, że na wszystkich paragonach fiskalnych będą musiały się znajdować m.in. kody QR.

Od 2018 paragony papierowe i elektroniczne

Na wstępie warto przypomnieć, skąd w polskim obrocie gospodarczym wezmą się e-paragony fiskalne. Wszystko za sprawą regulacji prawnych, które już na początku 2018 roku mają wprowadzić w naszym kraju system fiskalizacji online. Rezultatem ustanowienia tych przepisów będzie m.in. pojawienie się nowych kas rejestrujących. I to właśnie wspomniane urządzenia fiskalne pozwolą krajowym przedsiębiorcom na bezpieczne i sprawne realizowanie elektronicznych paragonów.

W praktyce całe rozwiązanie systemowe ma polegać na tym, że sprzedawca będzie musiał wydać klientowi przede wszystkim papierowy dowód sprzedaży. Tutaj zasady prowadzenia ewidencji nie ulegną więc zmianie. Niemniej, jeżeli konsument poprosi o zrealizowanie dodatkowej formy dokumentu fiskalnego, obowiązkiem podatnika, który korzysta z kasy fiskalnej online, będzie wystawienie i przesłanie e-paragonu. Następnie elektroniczny dowód sprzedaży trafi do systemu dystrybucji, a stamtąd – na adres e-mail nabywcy.

Kody graficzne na dowodach sprzedaży

W projekcie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, można znaleźć szczegółowe informacje na temat obowiązkowej zawartości paragonów fiskalnych. Poza oczywistymi danymi, obecnymi również dziś na tych dokumentach, w przyszłości pojawi się na nich coś jeszcze. Okazuje się, że od 2018 roku na wszystkich paragonach fiskalnych mają się znajdować m.in. kody QR. Elementy te będą zawierały kolejno odseparowane średnikiem dane:

  1. numer unikatowy kasy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
  3. datę transakcji sprzedaży,
  4. numer kolejny paragonu,
  5. łączną kwotę sprzedaży brutto,
  6. łączną kwotę podatku,
  7. typ formy płatności,

Sama obecność kodów na paragonach fiskalnych nie będzie nowością. Niektóre urządzenia rejestrujące, stosowane obecnie przez polskich podatników, posiadają już taką funkcjonalność. Jednakże, od 2018 roku możliwość wystawienia paragonu z kodem QR nie będzie zarezerwowana wyłącznie dla wybranych modeli. Wszystkie nowe kasy fiskalne zostaną wyposażone w omawiane tu rozwiązanie.

Rezultaty zmian w przepisach fiskalnych

System fiskalizacji online ma się przyczynić do unowocześnienia obrotu gospodarczego w Polsce. Dlatego też nowe rozwiązania prawne i technologiczne zagwarantują m.in. cyfryzację paragonów. Natomiast pojawienie się kodów QR na tych dokumentach będzie dodatkową korzyścią. Dzięki temu w przyszłości znacznie prostsze okaże się np. zidentyfikowanie konkretnego paragonu fiskalnego oraz uzyskanie informacji na jego temat. A to z kolei pozwoli polskim konsumentom na dużo łatwiejsze branie udziału w akcjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów, np. w Narodowej Loterii Paragonowej.

Jedno przemyślenie nt. „Kod QR obowiązkowo na każdym paragonie fiskalnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *