Fiskalizacja kasy online – co się zmieni w przepisach?

Zmiany w procedurze instalacyjnej dla kas online

Wiemy już, że nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, za sprawą wprowadzenia kas fiskalnych online, doprowadzi do zdecydowanego unowocześnienia obrotu gospodarczego. Jednak regulacje prawne będą miały szerszy zakres wpływu, obejmujący nie tylko sposób funkcjonowania wspomnianych urządzeń, ale także zasady wdrażania ich w przedsiębiorstwach. A zatem, jakich zmian należy spodziewać się w przypadku online’owych kas rejestrujących oraz procedury instalacyjnej?

Fiskalizacja urządzenia rejestrującego – jak było do tej pory?

Aby rozpocząć ewidencjonowanie obrotu przy użyciu kasy fiskalnej, nie wystarczy nabyć stosowne urządzenie. Każdy przedsiębiorca musi wpierw przejść ustandaryzowaną procedurę instalacyjną, która, mówiąc w skrócie, składa się z 3 głównych etapów.

Pierwszym z nich jest złożenie pisemnego zawiadomienia do właściwego Urzędu Skarbowego. Taki dokument musi przede wszystkim zawierać wszystkie najważniejsze informacje: imię i nazwisko (lub nazwę ) podatnika, NIP podatnika, liczbę planowanych do wdrożenia urządzeń oraz adresy miejsc, w których zostaną one zainstalowane, a także i termin całej operacji. Co ważne, pismo nie może wpłynąć do Urzędu Skarbowego później, jak 1 dzień przed koniecznym rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu.

Drugi etap to fiskalizacja – kluczowy moment, polegający na przełączeniu funkcjonowania urządzenia z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Procedura ta jest jednorazowa i nieodwracalna, a w dodatku może ją wykonać jedynie uprawniony serwisant. Od chwili zafiskalizowania kasy, wszystkie działania przeprowadzone na tym urządzeniu są zapisywane i tworzą dokumentację rejestracji obrotu (odtąd też można rozpocząć wystawianie paragonów za sprzedaż towarów lub świadczenie usług).

Wtedy też następuje etap trzeci, czyli konieczność powtórnego kontaktu z Urzędem Skarbowym. Pisemne zawiadomienie o przeprowadzonej fiskalizacji urządzenia musi dotrzeć nie później, niż 7 dni od wykonania tej operacji. W odpowiedzi na nie podatnik otrzymuje numer ewidencyjny (potwierdzający wpisanie danego modelu do rejestru kas), który trzeba trwale umieścić na obudowie kasy.

Fiskalizacja kasy fiskalnej on-line – jak to będzie?

Nowy system fiskalizacji wprowadza pewne udogodnienia dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o przebieg procedury instalacyjnej. Z racji tego, że polega on na internetowej komunikacji kasy online z serwerami Ministerstwa Finansów, podatnik nie będzie zobowiązany do pisemnego zawiadamiania Urzędu Skarbowego o fiskalizacji. Urządzenie „samo” wyśle informację o przeprowadzeniu tej operacji. Co więcej, automatycznie zostanie ono wprowadzone do rejestru kas oraz uzyska numer ewidencyjny. Nie zmienia to jednak faktu, że, tak jak wcześniej, fiskalizację będzie wykonywał serwisant posiadający odpowiednie uprawnienia.

Co jednak ważne, zmiana ta dotyczy tylko i wyłącznie fiskalizacji kasy fiskalnej online. Oznacza to, że w przypadku modeli z tradycyjną (papierową) oraz elektroniczną kopią paragonów procedura instalacyjna pozostanie bez zmian. Wynika to z faktu, że podczas okresu dostosowawczego wielu podatników będzie mogło nadal rejestrować obrót za pomocą tego typu urządzeń. A te, jak wiadomo, nie będą wyposażone w rozwiązania techniczne, które umożliwią internetową komunikację z Centralnym Repozytorium Kas – także w kwestii fiskalizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *