Co się zmieni w przypadku fiskalizacji kasy fiskalnej online?

Fiskalizacja kasy fiskalnej online

Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, fiskalizacja kasy to jednokrotny i niepowtarzalny proces, który inicjuje pamięć fiskalną danego urządzenia. Procedura ta jest wykonywana przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami, zaś po jej przeprowadzeniu – zarówno podatnik, jak i serwis – muszą poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy. Pytanie jednak, do jakich zmian w tej kwestii dojdzie po wprowadzeniu systemu kas online?

Nowy sposób wprowadzenia kasy w tryb fiskalny

Wiadomo już, że system fiskalizacji online zmieni sposób, w jaki przedsiębiorcy będą prowadzili ewidencję. Od 2018 roku w nowych kasach rejestrujących pojawią się dodatkowe funkcjonalności, m.in. technologia służąca do emitowania e-paragonów czy interfejsy pozwalające na współpracę z centralnym repozytorium. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, w sprawie wymogów technicznych, zakłada jednak, że zmianie ulegnie również procedura fiskalizacji urządzenia. Jak konkretnie będzie przebiegał ten proces?

Od 2018 roku za wprowadzenie urządzenia w tryb fiskalny nadal odpowiedzialny ma być serwisant z ważnymi uprawnieniami – po przyjęciu zlecenia na wykonanie tej czynności od przedsiębiorcy. Ważnym elementem fiskalizacji kasy rejestrującego online stanie się jednak nawiązanie przez dany model połączenia z systemem teleinformatycznym repozytorium (za pośrednictwem łącza internetowego). Omawiana tu procedura nie ograniczy się więc tylko do zainicjowania pamięci fiskalnej i wprowadzenia danych identyfikujących podatnika. W momencie fiskalizacji kasie zostanie przydzielony i przesłany numer ewidencyjny. Ponadto, system online będzie już posiadał w swojej bazie dane urządzenie oraz zacznie do niego przekazywać polecenia, np. te dotyczące transmisji danych na temat zarejestrowanych transakcji sprzedaży.

Czy będzie trzeba zgłaszać fiskalizację online?

Zgodnie z przepisami fiskalnymi, które obecnie obowiązują w Polsce, podatnik oraz serwis muszą poinformować Urząd Skarbowy o tym, że urządzenie rejestrujące zostało zafiskalizowane. Zawiadomienie tego typu, w formie pisemnej, należy złożyć do właściwego US w terminie 7 dni od daty wykonania wspomnianej czynności. Warto się jednak zastanowić nad tym, czy obowiązek ten będzie miał sens w systemie kas rejestrujących online? Skoro ustawodawca i tak otrzyma informację o uruchomieniu danego urządzenia w trybie fiskalnym – i to już w momencie przeprowadzania tej procedury…

Obecnie nie wiadomo jeszcze, jak ta kwestia zostanie rozwiązana w przyszłości. Pewne jest jednak to, że system fiskalizacji online ma być częścią większego planu, czyli „Od papierowej do cyfrowej Polski”. W takich okolicznościach odejście od papierowych zgłoszeń na temat uruchomienia kasy w trybie fiskalnym wydaje się logiczną konsekwencją zmian w regulacjach prawnych, do których dojdzie w 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *