Co nowego w projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług?

Informacje o projekcie zmian w ustawie VAT

Wszystko wskazuje na to, że prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach są już na ostatniej prostej. Niedawno Rada Ministrów zatwierdziła nawet projekt wspomnianych przepisów fiskalnych. Okazuje się jednak, że na tym etapie procesu legislacyjnego doszło do pewnych zmian w dotychczasowych założeniach. Modyfikacje dotyczą zarówno przeglądów technicznych, jak i ulgi za instalację urządzenia fiskalnego.

Informowanie US o obowiązkowych przeglądach

W poprzednim wpisie wspominaliśmy o tym, że ustawodawca planuje wprowadzenie grzywny za brak przeglądu technicznego kasy fiskalnej. Kara w wysokości 300 zł będzie nakładana na tych przedsiębiorców, którzy nie dopilnują terminu przeprowadzenia obowiązkowej kontroli swojego urządzenia rejestrującego. Natomiast w najnowszym projekcie nowelizacji ustawy VAT, opublikowanym 30 marca 2018 roku, pojawił się kolejny zapis, dotyczący właśnie przeglądów technicznych. Tym razem chodzi jednak o dodatkowy obowiązek dla firm, które zajmują się wykonywaniem takich usług.

Po wprowadzeniu tego przepisu, serwis kas fiskalnych będzie musiał informować właściwy dla podatnika Urząd Skarbowy o przeglądzie technicznym – do 15. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przeprowadzona została omawiana tu kontrola urządzenia. Warto jednak podkreślić, że obowiązek ten ma dotyczyć wyłącznie modeli z elektroniczną oraz papierową kopią paragonów. Informacje na temat przeglądów urządzeń online będą bowiem dostępne za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Kas. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do planowanych zmian w ustawie VAT: „Przepis ten ma za zadanie zapewnić przekaz informacji w zakresie wywiązywania się przez podatników z obowiązku dokonywania przedmiotowych przeglądów tego rodzaju kas”.

Dodatkowy przepis w sprawie ustawowej ulgi

Dotychczasowe prace nad nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług doprowadziły do tego, że w przyszłości z ulgi za instalację pierwszej kasy skorzystają jedynie przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wdrożenie urządzenia online. Refundacja będzie też przysługiwała firmom zobligowanym do wcześniejszej wymiany obecnych technologii sprzedaży, np. warsztatom samochodowym i restauracjom. Jednakże, w ostatnim projekcie nowych regulacji prawnych pojawił się przepis, który pozwala ustawodawcy na podwyższenie wysokości odliczenia lub zwrotu kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących. I co najważniejsze, zapis ten nie dotyczy wyłącznie urządzeń fiskalnych o zastosowaniu specjalnym. Innymi słowy, w przyszłości maksymalna wartość ustawowej ulgi może jeszcze zostać zmodyfikowana, np. w osobnym Rozporządzeniu MF w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *