ulga za zakup kasy online

Ulga za zakup pierwszej kasy fiskalnej online różni się nieco od refundacji przysługującej w podobnej sytuacji, jednak dotyczącej wcześniejszych urządzeń rejestrujących (z tradycyjną bądź elektroniczną kopią paragonów). Również może wynieść 90% ceny netto danego modelu, jednak granica kwotowa wynosi w tym przypadku 1 000 zł. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT, jeśli chodzi o wymianę dawnego urządzenia na kasę online, uzyskanie nowej ulgi nie oznacza utraty otrzymanego poprzednio zwrotu.
Kasa fiskalna w usługach motoryzacyjnych

Nowe kasy fiskalne online, nowe odliczenia. Ile możemy zaoszczędzić?

Choć proces wdrażania nowego systemu fiskalizacji będzie przebiegał stopniowo, prędzej czy później zobliguje wielu polskich przedsiębiorców do stosowania kas rejestrujących online. Naturalne jest więc, że podatnicy zastanawiają się, jakie koszty czekają ich za sprawą nadchodzących regulacji prawnych. W tej kwestii pojawiają się jednak kolejne szczegóły, związane również ze zmianami w ustawie o podatku VAT