ulga za zakup kasy fiskalnej online

Ulga za zakup kasy fiskalnej online ma zachęcać krajowych podatników do tego, żeby wybierali urządzenia rejestrujące nowego typu. Nic więc dziwnego, że refundacja części poniesionych kosztów wyniesie nawet do 1 000 zł. Równocześnie jednak, ulga ma obowiązywać także przy wcześniejszej wymianie dotychczasowego urządzenia na kasę fiskalną online.
Regulacje prawne dotyczące paragonów z NIP-em

Nowelizacja ustawy o VAT a prawo unijne. Co dalej w kwestii paragonów z NIP-em?

Polski resort finansów podejmuje kolejne kroki w kierunku zwiększenia szczelności podatkowej. Mowa tu m.in. o wprowadzeniu systemu fiskalizacji online, objęciu kolejnych branż obowiązkiem stosowania urządzenia rejestrującego czy konkretnych zapisach, zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o VAT. Jednak niektóre z proponowanych rozwiązań mogą okazać się niezgodne z unijną dyrektywą. Podobne wątpliwości dotyczą kwestii paragonów z wydrukowanym… Czytaj dalej Nowelizacja ustawy o VAT a prawo unijne. Co dalej w kwestii paragonów z NIP-em?