Rozporządzenie w sprawie zwolnień

Rozporządzenie w sprawie zwolnień to zbiór przepisów, które szczegółowo definiują obowiązek stosowania kas rejestrujących. W dokumencie tym znajdują się zarówno zapisy dotyczące limitu obrotu, jak i lista czynności obligujących do korzystania z urządzeń fiskalnych bez względu na wysokość obrotu. Ponadto, Rozporządzenie w sprawie zwolnień jest obecnie przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.
Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych

Jest już nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych

Co do zasady, konieczność stosowania kas fiskalnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy obsługują klientów indywidualnych. Niemniej, raz na 2 lata wydawane jest w tej sprawie oddzielne Rozporządzenie, szczegółowo regulujące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu urządzenia rejestrującego. A najnowszy dokument tego typu trafił do Dziennika Ustaw pod koniec 2017 roku.