obowiązek stosowania kasy fiskalnej

W jakich przypadkach występuje obowiązek stosowania kasy fiskalnej? Po pierwsze, zobligowani są do tego podatnicy, którzy przy obsłudze klientów indywidualnych przekroczą limit obrotu (obliczany proporcjonalnie do liczby dni "sprzedażowych" w danym roku). Po drugie, z obowiązkiem stosowania kas fiskalnych muszą się liczyć przedsiębiorcy, którzy nie mogą korzystać z żadnych zwolnień. Wspomniane grupy podatników są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.
Wymiana walut a kasa fiskalna

Kiedy właściciele kantorów zainstalują kasy fiskalne?

Na początku stycznia 2018 roku informowaliśmy o tym, że weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Teraz okazuje się, iż MF planuje zmiany we wspomnianym akcie prawnym… A wszystko przez zobligowanie właścicieli kantorów wymiany walut do tego, aby korzystali z urządzeń fiskalnych… Czytaj dalej Kiedy właściciele kantorów zainstalują kasy fiskalne?

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych

Jest już nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych

Co do zasady, konieczność stosowania kas fiskalnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy obsługują klientów indywidualnych. Niemniej, raz na 2 lata wydawane jest w tej sprawie oddzielne Rozporządzenie, szczegółowo regulujące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu urządzenia rejestrującego. A najnowszy dokument tego typu trafił do Dziennika Ustaw pod koniec 2017 roku.