obowiązek stosowania kas fiskalnych

Z polskiej ustawy VAT wynika, że obowiązek stosowania kas fiskalnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się obsługą osób fizycznych. Dlaczego w takim razie nie każda firma korzysta z wspomnianych urządzeń? Ponieważ szczegółowe zasady w sprawie obowiązku stosowania kasy fiskalnej są regulowane przez oddzielne przepisy, a konkretnie - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów.
Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych

Jest już nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych

Co do zasady, konieczność stosowania kas fiskalnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy obsługują klientów indywidualnych. Niemniej, raz na 2 lata wydawane jest w tej sprawie oddzielne Rozporządzenie, szczegółowo regulujące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu urządzenia rejestrującego. A najnowszy dokument tego typu trafił do Dziennika Ustaw pod koniec 2017 roku.