numer ewidencyjny kasy fiskalnej online

Kasa fiskalna online, na pośrednictwem internetowego połączenia z Centralnym Repozytorium Kas, otrzyma przypisany jej numer ewidencyjny, który - w przypadku dotychczasowych modeli urządzeń rejestrujących - był uzyskiwany przez podatnika z Urzędu Skarbowego pisemnie, drogą pocztową.
Zmiany w procedurze instalacyjnej dla kas online

Fiskalizacja kasy online – co się zmieni w przepisach?

Wiemy już, że nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, za sprawą wprowadzenia kas fiskalnych online, doprowadzi do zdecydowanego unowocześnienia obrotu gospodarczego. Jednak regulacje prawne będą miały szerszy zakres wpływu, obejmujący nie tylko sposób funkcjonowania wspomnianych urządzeń, ale także zasady wdrażania ich w przedsiębiorstwach. A zatem, jakich zmian należy spodziewać się w przypadku online’owych kas rejestrujących… Czytaj dalej Fiskalizacja kasy online – co się zmieni w przepisach?