nowe urządzenie fiskalne

Kiedy w Polsce pojawią się zupełnie nowe urządzenia fiskalne? Wprowadzenie kas i drukarek online jest planowane przez krajowego ustawodawcę na 2018 rok. Niemniej, w tym przypadku wiele zależy od stworzenia odpowiedniego systemu informatycznego. Pisząc wprost, każde nowe urządzenie fiskalne musi mieć gdzie wysyłać dane na temat ewidencji obrotu.
Nowe kasy fiskalne w Polsce

Nowa kasa fiskalna – podsumowanie aktualnych informacji

Przez ostatni rok o nowych kasach rejestrujących mówiło się bardzo dużo. Wystarczy przypomnieć, że przez kilkanaście miesięcy pojawiło się kilka projektów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymogów technicznych, którym będą podlegały urządzenia działające w trybie online. Dlatego też warto podsumować aktualne informacje na temat kas fiskalnych w 2018 roku i w latach późniejszych.