nowe kasy fiskalne 2018

Nowe kasy fiskalne 2018 - tak można nazwać urządzenia, które zaczną działać w polskich firmach od 2018 roku. Stopniowo modele te całkowicie zastąpią dotychczasowe technologie. Ustawodawcy zależy m.in. na tym, aby od 2018 roku w nowych kasach fiskalnych standardem była komunikacja z terminalami płatniczymi.
Kasy fiskalne 2018 zwolnienia

Nowe kasy fiskalne w 2018 roku. Kto będzie musiał kupić urządzenie?

Odpowiadając na tak postawione pytanie, z pewnością należy uwzględnić co najmniej 2 różne kwestie. Po pierwsze, funkcjonujące już obecnie w Polsce regulacje prawne, które dotyczą zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Po drugie, planowane na 2018 rok wprowadzenie systemu urządzeń fiskalnych online.