kasa fiskalna kontrola

Lepsze kontrolowanie kas fiskalnych to jedno z założeń systemu online. Nadzór tego typu ma m.in. poprawić ściągalność należnych podatków. Co więcej, wprowadzenie online'owych kas rejestrujących ma zniwelować przypadkowe kontrole urzędnicze.
Kasa fiskalna online - korzyści

Kasy fiskalne online – jakie korzyści da ich wprowadzenie?

Zgodnie z opinią ustawodawcy, funkcjonujący obecnie w Polsce system fiskalizacji jest bezpieczny i ugruntowany. Równocześnie jednak, brakuje w nim rozwiązań służących do centralnego raportowania, analizowania i kontrolowania transakcji sprzedaży. I właśnie kasy fiskalne online, za sprawą ustandaryzowanego, stałego połączenia z repozytorium MF, mają to zapewnić. Na co jeszcze wpłynie wprowadzenie nowego systemu?