kasa fiskalna i limit obrotu

Kasa fiskalna i limit obrotu to zagadnienia, które są szczegółowo regulowane oddzielnymi przepisami. W Polsce za wydanie Rozporządzenia w tej sprawie odpowiada Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Od kilku lat limit obrotu, po przekroczeniu którego trzeba zainstalować kasę fiskalną, wynosi 20 000 zł. Kwotę limitu należy jednak obliczać proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia sprzedaży w danym roku podatkowym.
Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych

Jest już nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych

Co do zasady, konieczność stosowania kas fiskalnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy obsługują klientów indywidualnych. Niemniej, raz na 2 lata wydawane jest w tej sprawie oddzielne Rozporządzenie, szczegółowo regulujące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu urządzenia rejestrującego. A najnowszy dokument tego typu trafił do Dziennika Ustaw pod koniec 2017 roku.