fiskalizacja kasy fiskalnej

Fiskalizacja kasy fiskalnej to nieodwracalny proces, podczas którego inicjowana jest pamięć fiskalna urządzenia rejestrującego. W systemie online procedura ta zostanie zachowana, ale... zmieni się jej przebieg. Od 2018 roku, podczas fiskalizacji kasy fiskalnej, urządzenie będzie się łączyło z centralnym repozytorium MF. Dzięki temu ustawodawca od razu uzyska informację na ten temat.
Fiskalizacja kasy fiskalnej online

Co się zmieni w przypadku fiskalizacji kasy fiskalnej online?

Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją, fiskalizacja kasy to jednokrotny i niepowtarzalny proces, który inicjuje pamięć fiskalną danego urządzenia. Procedura ta jest wykonywana przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami, zaś po jej przeprowadzeniu – zarówno podatnik, jak i serwis – muszą poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy. Pytanie jednak, do jakich zmian w tej kwestii dojdzie po… Czytaj dalej Co się zmieni w przypadku fiskalizacji kasy fiskalnej online?