CRK

CRK, czyli Centralne Repozytorium Kas, to system teleinformatyczny, który zacznie funkcjonować po znowelizowaniu ustawy o podatku od towarów i usług. We wspomnianym akcie zostanie bowiem szczegółowo zdefiniowanie działanie tego rozwiązania technicznego i prawnego. Dzięki temu już w niedalekiej przyszłości CRK pozwoli na gromadzenie i analizowanie danych, które będą transmitowane przez kasy fiskalne online.
Krajowy Telefon Interwencyjny KAS

1 maja 2018 roku uruchomiono Krajowy Telefon Interwencyjny KAS

Walka z wyłudzeniami VAT to jedno z głównych zadań Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy wykorzystują do tego różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają na coraz skuteczniejsze kontrolowanie polskich przedsiębiorców. Nie dziwi więc fakt, że 1 maja 2018 roku uruchomiono również Krajowy Telefon Interwencyjny KAS. Wspomniana infolinia służy m.in. do zgłaszania naruszeń przepisów prawa podatkowego.