Zdalne aktualizowanie oprogramowania kasy online

Aktualizacja kasy fiskalnej online

Za sprawą systemu online na rynku zaczną się pojawiać nowe urządzenia fiskalne. Będą to modele z dodatkowymi funkcjami, np. technologią przeznaczoną do realizowania elektronicznych paragonów. A to nie wszystkie zmiany, których należy się spodziewać w niedalekiej przyszłości. W projekcie Rozporządzenia, w sprawie nowych wymogów technicznych, można też przeczytać, że ustawodawca zapewni użytkownikom kas online dostęp do aktualizacji oprogramowania tych urządzeń.

Przepisy dotyczące systemu fiskalnego

Warto przypomnieć, że nowe wymogi techniczne dla kas rejestrujących mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. I co najważniejsze, przepisy te będą równoznaczne z ustanowieniem w Polsce systemu fiskalizacji online. Odpowiednie Rozporządzenie w tej sprawie jest jeszcze przygotowywane przez 2 resorty – Finansów oraz Rozwoju. Niemniej, na podstawie projektu wspomnianego dokumentu już teraz można się przekonać, jak w przyszłości będzie wyglądało prowadzenie ewidencji. Niewątpliwie unowocześnione zostaną wszystkie procedury, które są związane z rejestrowaniem obrotu oraz wydawaniem paragonów fiskalnych. Ponadto, w projekcie Rozporządzenia znalazł się również zapis dotyczący aktualizowania oprogramowania kas działających w trybie online.

Decyzja GUM w sprawie nowego programu kasy

Właściciele kas fiskalnych online będą mogli aktualizować program pracy urządzenia w podobny sposób, jak ma to miejsce przy instalowaniu nowej wersji systemu na laptopie, smartfonie czy tablecie. Równocześnie jednak, aby do tego doszło, musi zostać spełnionych kilka warunków. Po pierwsze, nową wersje oprogramowania będzie mógł „przygotować” wyłącznie producent danej kasy fiskalnej. Po drugie, zanim aktualizacja zostanie udostępniona użytkownikom, osobną decyzję w jej sprawie wyda Prezes Głównego Urzędu Miar. Innymi słowy, kasa z nową wersją programu pracy będzie musiała najpierw otrzymać homologację GUM.

Równocześnie jednak, Rozporządzenie MF i MR zakłada, że w przypadku aktualizacji dotychczasowego oprogramowania, decyzje Prezesa Głównego Urzędu Miar mają być wydawane w uproszczonym trybie (przy braku zmian w innych elementach konstrukcyjnych bądź funkcjach urządzenia). I z pewnością pozwoli to na przyspieszenie całej procedury. Niemniej, dopiero na koniec nowa wersja programu pracy kasy będzie dostępna do pobrania dla wszystkich użytkowników.

Aktualizacja urządzenia fiskalnego online

Ustawodawcy zależy na tym, aby odpowiednio zabezpieczyć wszystkie ogniwa nowego systemu fiskalizacji. Dlatego też aktualizację programu pracy urządzenia będzie można pobrać wyłącznie z pewnego źródła, tzn. udostępnionego przez producenta technologii sprzedaży. W praktyce ma to polegać na tym, że kasa sama poinformuje podatnika o tym, że można zainstalować nową wersję oprogramowania. Następnie wystarczające będzie zaakceptowanie aktualizacji. Resztę urządzenie wykona samodzielnie.

Warto podkreślić, że instalacja nowej wersji programu nie będzie się wiązała z koniecznością przerywania pracy kasjera. Niewykluczone również, że wraz z aktualizacją oprogramowania, kasa online zyska dodatkowe funkcjonalności. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, o jakie rozwiązania technologiczne konkretnie chodzi. Niemniej, już sama opcja rozwijania możliwości urządzeń rejestrujących będzie dużą zaletą nowych regulacji prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *