Przepisy w sprawie wymogów dla kas online trafiły już do notyfikacji UE

Projekt Rozporządzenia MR trafił do notyfikacji UE

Pierwotnie wejście w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, było planowane na 1 stycznia 2018 roku. Dziś już wiadomo, że ustawodawcy nie udało się zrealizować tego założenia. Na podpis pod wspomnianym Rozporządzeniem poczekamy jeszcze co najmniej 3 miesiące. Tyle bowiem potrwa notyfikacja nowych przepisów w UE.

Co reguluje nowe Rozporządzenie MR i MF?

Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 18 grudnia 2017 roku to naprawdę obszerny dokument. Znajdziemy w nim szczegółowe wyjaśnienie wielu kwestii, które wiążą się z działaniem kas rejestrujących. W największej mierze nowe przepisy definiują oczywiście urządzenia fiskalne online oraz sposób funkcjonowania tych modeli. Projekt Rozporządzenia zawiera także inne rozdziały, m.in. te poświęcone kryteriom dotyczącym dokumentów emitowanych przez kasy, opisujące zasady przyznawania homologacji Prezesa Głównego Urzędu Miar, regulacje przejściowe i końcowe czy nawet słownik pojęć. Innymi słowy, w omawianym tu akcie prawnym znajdziemy wszelkiego rodzaju zapisy, które umożliwią wprowadzenie w Polsce systemu fiskalizacji online.

Czym jest notyfikacja przepisów w UE?

Nowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, miały wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Kwestie prawne sprawiły jednak, że dojdzie do opóźnienia w publikacji tych przepisów. W drugiej połowie stycznia 2018 roku projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów trafił dopiero do notyfikacji w UE. Na czym polega ta procedura i ile czasu zajmie jej przeprowadzenie?

W największym skrócie można napisać, że notyfikacja jest obowiązkiem poinformowania Unii Europejskiej o aktach prawnych, które są projektowane w krajach członkowskich. Procedura ta trwa 3 miesiąca i polega na tym, że inne państwa mogą zgłaszać swoje uwagi do przesłanego dokumentu. A do wydania pozytywnej decyzji UE, prace legislacyjne nad danym aktem prawnym, prowadzone na poziomie krajowym, wymagają wstrzymania. Dopiero po wydaniu pozytywnej opinii przepisy mogą zostać podpisane i wchodzą w życie.

Kiedy projekt przestanie być projektem?

Kiedy zaczną obowiązywać regulacje dotyczące m.in. sposobu funkcjonowania nowych kas fiskalnych? Jeżeli Projekt Rozporządzenia zostanie pozytywnie zweryfikowany w Unii Europejskiej, do jego podpisania mogłoby dojść nawet pod koniec kwietnia 2018 roku. Niemniej, w przypadku tych przepisów ustawodawca zastosuje jeszcze 14-dniowy okres vacatio legis. Tego wymaga ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwą odpowiedź *