Opublikowano wymogi techniczne dla kas fiskalnych online

Wymogi techniczne dla kas fiskalnych online

Po raz pierwszy o nowym Rozporządzeniu w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, pisaliśmy ponad rok temu. A prace nad tymi przepisami rozpoczęły się znacznie wcześniej, bo co najmniej w połowie 2016 roku. Ponadto, początkowo nowe regulacje prawne były przygotowywane przez resort Rozwoju. Natomiast 22 czerwca 2018 roku światło dzienne ujrzało Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dlaczego Rozporządzenie techniczne było tak ważne?

W największym skrócie można napisać, że nowe wymogi techniczne definiują przede wszystkim funkcjonalność kas fiskalnych online. W przepisach z 28 maja 2018 roku znajdziemy szczegółowe opisy dodatkowych rozwiązań, m.in. sposobu wystawiania i przesyłania elektronicznych paragonów. Najważniejsze wydaje się jednak to, że Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii było niezbędne do tego, aby na rynek mogły w ogóle trafić kasy online. Teraz producenci urządzeń rejestrujących będą mogli zacząć ubiegać się o homologacje GUM modeli nowego typu.

Nie tylko e-paragony fiskalne

Wspomniane przed chwilą elektroniczne paragony fiskalne będą jedną z największych zmian, możliwych do wprowadzenia właśnie za sprawą kas rejestrujących online. Warto przypomnieć, że w przyszłości klienci otrzymają takie dowody sprzedaży na swoje adresy e-mail. Podstawą prowadzenia ewidencji przez przedsiębiorców pozostanie jednak wydawanie papierowych paragonów fiskalnych.

Rozporządzenie Ministra Technologii i Przedsiębiorczości, które 22 czerwca 2018 roku pojawiło się na stronie Dziennika Ustaw RP, zdefiniowało też inne funkcje urządzeń online. W przepisach znajdziemy np. szczegółowe wyjaśnienia sposobu współpracy modeli nowego typu z Centralnym Repozytorium Kas. Urządzenia fiskalne online będą przecież stale przesyłały mnóstwo danych do wspomnianego systemu teleinformatycznego.

Zaznaczmy również, że w ogłoszonych niedawno przepisach znajdziemy wiele wzmianek na temat jednolitego protokołu komunikacyjnego – służącego do współpracy pomiędzy kasami online oraz terminalami do kart płatniczych. Ustandaryzowanie sposobu transmisji danych sprawi, że każde z urządzeń fiskalnych nowego typu zagwarantuje bezpośrednie połączenie z instrumentami do akceptowania e-płatności (oczywiście za wyjątkiem drukarek rejestrujących).

Homologacje kas rejestrujących online

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy VAT, który trafił już do Sejmu, do końca 2018 roku część przedsiębiorców będzie już musiała wdrożyć kasy fiskalne online. Obowiązkiem wymiany dotychczasowych urządzeń zostaną objęci m.in. mechanicy samochodowi. Dotychczas na rynku nie było jednak modeli nowego typu… I w sumie nie mogło ich być, bo brakowało oficjalnych przepisów, na podstawie których producenci mogliby zacząć tworzyć kasy online. Rozporządzenie techniczne zmienia wszystko w tej kwestii. Pojawienie się tych regulacji pozwala bowiem m.in. na rozpoczęcie procedur związanych z homologowaniem nowych urządzeń rejestrujących. A jak wiadomo, dopełnienie wszystkich formalności wymaga czasu.

Dla porządku wspomnijmy również o tym, że Rozporządzeniu w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. Nowe regulacje prawne zaczną więc obowiązywać na początku lipca 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwą odpowiedź *