Nowy projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług

Nowy projekt zmian w ustawie VAT

Co najmniej od września 2017 roku wiadomo, że w związku z wprowadzeniem w Polsce systemu kas online, dojdzie do pewnych zmian w ustawie VAT. Kilka miesięcy temu poznaliśmy bowiem projekt modyfikacji we wspomnianym akcie prawnym. Z kolei 19 grudnia pojawiła się kolejna wersja Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Jakie zapisy znalazły się w najnowszym projekcie?

Paragon fiskalny z NIP-em klienta

Na początku grudnia pisaliśmy już o tym, jakie wątpliwości pojawiły się, gdy ustawodawca zaproponował wprowadzenie obowiązku umieszczania NIP-u klienta na paragonie, który posłużyłby później do wystawienia faktury VAT. Zgodnie z założeniami, zmiana tego typu miałaby zdecydowanie ukrócić proceder polegający na gromadzeniu paragonów zostawianych przez nabywców i wymienianiu ich na faktury VAT w „zaprzyjaźnionych” firmach. W ten sposób nieuczciwi przedsiębiorcy dokonywali odliczenia wyższej kwoty podatku należnego lub uwzględniali koszty w ramach podatku dochodowego. Niemniej, warto pamiętać o tym, że nie każda kasa rejestrująca pozwala na wystawienie paragonu z NIP-em klienta. Co więcej, zgłaszane wątpliwości dotyczyły niezgodności omawianego tu obowiązku z prawem unijnym. I prawdopodobnie z tych względów, w projekcie zmian w ustawie VAT z 11 grudnia 2017 roku zrezygnowano z konieczności umieszczania NIP-u klienta na paragonie, który miałby później stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT.

Kara za brak przeglądu technicznego

Jednym z obowiązków użytkownika kasy fiskalnej jest zlecanie przeglądów technicznych. Zgodnie z przepisami, „sprawdzenie” każdego ze stosowanych urządzeń powinno się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. Nowy projekt zmian w ustawie VAT zakłada jednak, że na podatnika, który nie dopilnuje tych formalności, zostanie nałożona kara w wysokości 500 zł. Grzywna ta będzie nakładana przez naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Co będzie podstawą do wydania takiej decyzji? Po pierwsze, brak wpisu w książce serwisowej, który potwierdzałbym wykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego we właściwym terminie. Po drugie, w przypadku urządzenia fiskalnego online, niezarejestrowanie takiego zdarzenia w Centralnym Repozytorium Kas. Podatnik, na którego zostanie nałożona taka grzywna, będzie musiał zapłacić 500 zł w terminie 14 dni – na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. W projekcie można też przeczytać, że wpływy z kar pieniężnych będą stanowiły dochód budżetu państwa.

Wymiana kas – doprecyzowane i nowe grupy podatników

W projekcie zmian w ustawie VAT z 11 grudnia 2017 roku doprecyzowano, którzy przedsiębiorcy zostaną zobligowani do wcześniejszego zastąpienia dotychczasowych urządzeń kasami fiskalnymi online. Najwcześniej obowiązek ten obejmie świadczenie usług: naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, wymiany opon lub kół w pojazdach silnikowych i motorowerach, dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Przedsiębiorcy wykonujący takie czynności będą musieli zacząć korzystać z kas online najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku.

Następnie swoje urządzenia wymienią firmy świadczące usługi związane z wyżywieniem (placówki stacjonarne) oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania. W takich działalnościach modele nowego typu pojawią się najpóźniej 1 lipca 2019 roku. A na koniec do obowiązkowego wdrożenia kas online zostaną zobligowani świadczący następujące usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej, prawnicze, wstępu do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Będą mieli na to czas do 1 stycznia 2020 roku.

 

Zachęcamy do zapoznania się z całym projektem zmian w przepisach, który jest dostępny na tej stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *