Kolejny projekt Rozporządzenia w sprawie kas online

Projekt Rozporządzenia w sprawie kas

To, co jeszcze do niedawna było tylko doniesieniami różnych serwisów biznesowych, dziś jest już faktem. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt Rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Regulacje te, w porównaniu z dotychczasowymi założeniami systemu urządzeń fiskalnych online, zostały zmodyfikowane. I to w kilku bardzo istotnych punktach.

Zasady dotyczące kas z kopią elektroniczną i modeli online

Poprzedni projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zakładał, że po ustanowieniu systemu online przedsiębiorcy będą mogli korzystać z dotychczasowych urządzeń fiskalnych. Niemniej jednak, tylko do momentu, aż nie wygasną homologacje tych kas rejestrujących. Co więcej, przedstawiciele strony rządowej wspominali także o tym, że w przypadku części firm, reprezentujących konkretne branże, obowiązek wymiany technologii sprzedaży może wystąpić wcześniej. Najnowszy projekt kryteriów technicznych wprowadza jednak ważne zmiany w tych założeniach. Z całym dokumentem można się zapoznać po wejściu na tę stronę.

Projekt z 23 maja br. mówi wprost, że producenci urządzeń fiskalnych będą mogli homologować kasy rejestrujące z kopią elektroniczną nawet do 31 grudnia 2023 roku. Co ta zmiana oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że od 2018 roku na polskim rynku będą dostępne nie tylko kasy działające w trybie online. Innymi słowy, jeszcze przez wiele lat krajowi przedsiębiorcy zyskają możliwość dokonania wyboru. Będą mogli korzystać albo z urządzeń online’owych, albo ze stosowanych już od jakiegoś czasu modeli z kopią cyfrową. Osobną kwestią pozostają też regulacje dotyczące kas fiskalnych z technologią tradycyjną (papierową)…

Przyszłość urządzeń z kopią papierową

Warto zaznaczyć, że jednym z głównych powodów wprowadzenia kas online jest chęć stopniowej cyfryzacji kolejnych obszarów funkcjonowania obrotu gospodarczego w Polsce. Pisząc wprost, ustawodawcy zależy na tym, aby powstały innowacyjne rozwiązania – prawne i technologiczne – które przyczynią się do lepszej ściągalności należnych podatków oraz zmniejszenia kosztów administracyjnych. Co więcej, na zmianach mają skorzystać wszyscy: nie tylko konsumenci i urzędnicy skarbowi, ale także uczciwi przedsiębiorcy.

Biorąc pod uwagę opisane przed chwilą cele, nie powinno dziwić, że ustawodawca chce wycofać z użytku kasy fiskalne z kopią papierową. Należy jednak przypomnieć o tym, iż urządzenia te nie znikną z rynku zaraz po wprowadzeniu nowych kryteriów i wymogów technicznych. Producenci technologii sprzedaży będą mogli starać się o homologacje kas z kopią tradycyjną do momentu, aż Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów nie wejdzie w życie. A to oznacza, że omawiane tu urządzenia pojawią się w krajowych firmach także po 2018 roku. Równocześnie jednak, strona rządowa planuje zachęcanie (a nie zmuszanie) przedsiębiorców do zastępowania „starych” modeli kasami fiskalnymi online. Niewykluczone, że jednym ze sposobów na przyśpieszenie tego procesu będzie osobna ulga – przysługująca przy wcześniejszej wymianie urządzenia rejestrującego.

Jedno przemyślenie nt. „Kolejny projekt Rozporządzenia w sprawie kas online


  1. Kasy on-line to kradzież informacji o rodzaju najlepiej sprzedających się produktów pod pretekstem uszczelniania podatków. Te informacje są największą wartością i teraz zostaną bezczelnie skradzione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwą odpowiedź *