Kolejne zmiany w uldze za kasę fiskalną. Refundacja tylko za urządzenie online?

Ulga za kasy fiskalne - nowe przepisy

Ulga za zakup pierwszej kasy fiskalnej to refundacja z budżetu państwa, która pozwala przedsiębiorcom na odzyskanie części kwoty wydanej na technologię sprzedaży. Od pewnego czasu wiadomo, że ustawodawca planuje wprowadzenie modyfikacji w tym odliczeniu. Dotychczasowe projekty zmian w ustawie VAT zakładały jednak zwiększenie maksymalnej ulgi za kasę rejestrującą online. Dziś wydaje się, że nowe przepisy pójdą w zupełnie innym kierunku…

Obecne regulacje w sprawie refundacji

Na wstępie warto przypomnieć, że aktualnie ulga za zakup kasy fiskalnej przysługuje przedsiębiorcom, którzy wdrażają pierwsze urządzenia rejestrujące w swoich firmach. Dzięki niej podatnicy mogą odzyskać do 90% kwoty wydanej na dany model, ale nie więcej niż 700 zł. Aby skorzystać z wspomnianej refundacji, przedsiębiorca musi przede wszystkim prawidłowo zainstalować pierwszą kasę fiskalną w swojej działalności gospodarczej. W tym przypadku kluczowe jest zarejestrowanie urządzenia w US oraz rozpoczęcie ewidencji sprzedaży we właściwym terminie. Co więcej, ustawowa ulga przysługuje zarówno podatnikom VAT, jak i podmiotom zwolnionym oraz świadczącym jedynie usługi zwolnione.

Nowy projekt zmian w ustawie VAT

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach ma wejść w życie 1 października 2018 roku. Ostatni projekt tych regulacji, opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 12 marca, ze statusem „po Komisji Prawniczej”, zakłada duże modyfikacje w uldze za zakup pierwszej kasy fiskalnej. Dotychczas planowano wprowadzenie wyższej, bo wynoszącej maksymalnie 1 000 zł, refundacji za urządzenie online. Jednakże, przywołany przed chwilą projekt zmiany ustawy o VAT nie tylko obniża tę kwotę do 700 zł. Przewiduje on również, że w przyszłości ustawową ulgę będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zainstalowanie kasy online. Z refundacji nie skorzystają więc podatnicy wdrażający np. urządzenia z modułem elektronicznej kopii paragonów. A warto zaznaczyć, że takie modele mają być dostępne na polskim rynku technologii sprzedaży do końca 2022 roku. Ponadto, część wydatku na kasy rejestrujące nowego typu odzyskają też firmy, które zostaną zobligowane do wcześniejszej wymiany dotychczasowych urządzeń fiskalnych.

Zmiany w omówionych regulacjach prawnych możecie śledzić pod tym adresem. Zaznaczamy również, że jest to dopiero projekt nowych przepisów. Na razie trudno przewidzieć czy ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach zostanie przyjęta z takimi zapisami.

Grzywna za niedopilnowanie terminu przeglądu kasy

Modyfikacja ulgi za kasy fiskalne nie jest jedynym celem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Nowe przepisy mają też m.in. wprowadzić grzywnę za niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej. Przypomnijmy, że kontrola tego typu powinna się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata, a do jej zlecania w odpowiednim terminie zobligowany jest właściciel urządzenia rejestrującego. Natomiast w przyszłości, za niedopełnienie formalności związanych z przeglądem kasy, podatnikowi będzie groziła kara finansowa w wysokości 300 zł. Nakładaniem takich grzywien zajmą się naczelnicy Urzędów Skarbowych. Przedsiębiorcy będą zaś musieli płacić kary w formie przelewu na rachunek właściwego US.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwą odpowiedź *