Kasy fiskalne online – jakie korzyści da ich wprowadzenie?

Kasa fiskalna online - korzyści

Zgodnie z opinią ustawodawcy, funkcjonujący obecnie w Polsce system fiskalizacji jest bezpieczny i ugruntowany. Równocześnie jednak, brakuje w nim rozwiązań służących do centralnego raportowania, analizowania i kontrolowania transakcji sprzedaży. I właśnie kasy fiskalne online, za sprawą ustandaryzowanego, stałego połączenia z repozytorium MF, mają to zapewnić. Na co jeszcze wpłynie wprowadzenie nowego systemu?

Nowe kasy fiskalne od 2018 roku

Rok 2018 będzie oznaczał duże zmiany w sposobie funkcjonowania kas rejestrujących. Wtedy bowiem wejdą w życie nowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą podlegać wspomniane urządzenia. Podstawowym obowiązkiem, wynikającym z wprowadzenia systemu kas fiskalnych online, będzie ich stałe połączenie z centralnym repozytorium Ministerstwa Finansów. W ramach tej współpracy urządzenia rejestrujące zaczną na bieżąco przesyłać dane o wszystkich podejmowanych czynnościach do serwerów MF.

Wśród skutków ustanowienia nowego systemu, ustawodawca wspomina przede wszystkim o zwiększeniu akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnieniu konsumentom szerszego dostępu do pieniądza elektronicznego oraz e-paragonów. Co więcej, wprowadzone zmiany mają wpłynąć na zmniejszenie tzw. szarej strefy i wyższe wpływy do budżetu państwa. Nowe kasy fiskalne, które działają w systemie online, będą bowiem łatwiejsze do monitorowania. A to z kolei ma zmniejszyć skalę przypadkowych kontroli, przeprowadzanych przez urzędników państwowych, jak również przyczynić się do uczciwej konkurencji na rynku.

Urządzenia do bezpiecznego przesyłania e-paragonów

Ta zmiana ma być korzystna zwłaszcza dla polskich konsumentów. Od 2018 roku wszystkie kasy fiskalne, które wejdą do eksploatacji, zagwarantują realizowanie zarówno papierowych, jak i elektronicznych paragonów. W drugim przypadku ma to polegać na tym, że na życzenie klienta przedsiębiorca będzie mógł wystawić dowód sprzedaży w formie cyfrowej. Natomiast kasa rejestrująca zapewni bezpieczne przesłanie e-paragonu, np. na adres e-mail nabywcy. Dzięki temu konsumenci nie będą musieli przechowywać papierowych dokumentów, które często są niezbędne do skorzystania ze zwrotu lub reklamacji towaru. Wystarczające okaże się użycie paragonu elektronicznego.

Kasy rejestrujące a płatności bezgotówkowe

Za sprawą systemu kas fiskalnych online w Polsce ma wzrosnąć obrót bezgotówkowy. Pytanie jednak, w jaki sposób nowe rozwiązania przyczynią się do zwiększenia roli płatności elektronicznych? To proste – wszystkie kasy fiskalne, wprowadzone na rynek po 1 stycznia 2018 roku, mają zagwarantować współpracę z terminalami płatniczymi. Połączenie obydwu urządzeń będzie zaś możliwe dzięki ustandaryzowanemu protokołowi komunikacyjnemu. Warto także podkreślić, że zdaniem ustawodawcy większy udział obrotu bezgotówkowego, we wszystkich płatnościach, zmniejszy koszty administracji. Ponadto, ma to ułatwić oraz przyspieszyć kontrolowanie transakcji zawieranych przez przedsiębiorców i konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwą odpowiedź *