Kasy fiskalne online a problemy z transmisją danych – co podatnik może zrobić w takiej sytuacji?

Kasa fiskalna online i połączenie z Centralnym Repozytorium Kas

Przygotowywane przez resort finansów regulacje prawne z pewnością odmienią oblicze branży fiskalnej. W rezultacie bowiem, wszyscy podatnicy, którzy są zobowiązani do korzystania z urządzeń rejestrujących, zaczną stosować w swoich firmach kasy online. I choć cały ten proces będzie przebiegał stopniowo, w pewnych przypadkach do wdrożenia nowych technologii sprzedaży bądź wymiany obecnych dojdzie zdecydowanie szybciej. Pytanie jednak, czy przedsiębiorstwa są pod każdym względem przygotowane na takie zmiany?

Przyszłość należy do kas fiskalnych online

Zarówno projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w kwestii przyszłych kryteriów oraz warunków technicznych dla kas rejestrujących, jak i projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT, służą stworzeniu prawnej podstawy do wdrożenia nowoczesnego systemu online. Zaawansowane rozwiązanie informatyczne obejmie kiedyś swym działaniem wszystkie stosowane w przedsiębiorstwach urządzenia fiskalne. Ma ono zwiększyć dokładność analizy pracy poszczególnych firm, skuteczność wychwytywania nieprawidłowości w ewidencji obrotu, a co za tym idzie – ściągalność podatku należnego VAT. Nowy system fiskalizacji, według założeń resortu finansów, zapewni więc wsparcie uczciwym przedsiębiorcom i znacząco wpłynie na likwidację „szarej strefy” (dodajmy, że przy jednoczesnym, przewidywanym obniżeniu kosztów administracyjnych).

A wszystko dlatego, że kasy fiskalne online będą łączyć się w ramach sieci teleinformatycznej z Centralnym Repozytorium Kas. To właśnie tam, w trybie automatycznym, bezpośrednim i ciągłym, urządzenia te będą wysyłać wszystkie dane o zarejestrowanych transakcjach. Drogą internetową zostanie również przekazany komunikat o zafiskalizowaniu konkretnego modelu oraz nadany mu numer ewidencyjny. Kasa fiskalna online nie może być bowiem zafiskalizowana bez połączenia z Centralnym Repozytorium Kas. Poza tą kwestią, zgodnie z treścią uzasadnienia do wspomnianego projektu nowelizacji, obowiązek transmisji danych będzie się odbywał niezależnie od podatnika – jednak za prawidłowy przebieg przesyłania informacji i tak prawnie odpowiedzialny jest przedsiębiorca.

Brak połączenia – co powinien zrobić użytkownik kasy online?

Pojawia się kilka istotnych kwestii, które szczególnie interesują, a często też niepokoją przedsiębiorców. W obliczu nadchodzących zmian, pojawiają się pytania o to, kiedy zajdzie realna konieczność wymiany kas fiskalnych na online oraz jakie koszty będzie trzeba w związku z tym ponieść. Jeśli chodzi o uzyskanie pierwszego, online’owego urządzenia rejestrującego, w tym przypadku również będzie można liczyć na specjalną ulgę. Ponadto, proces wdrażania nowych technologii sprzedaży będzie przebiegał stopniowo – choć trzeba zaznaczyć, że w niektórych branżach mają one pojawić się już z początkiem 2019 roku.

Ale wciąż pozostaje jeszcze inna ważna kwestia, a mianowicie: co powinien zrobić przedsiębiorca, którego warunki pracy uniemożliwiają internetowe połączenie kasy fiskalnej z Centralnym Repozytorium Kas? Jak można wyczytać z uzasadnienia do nowelizacji, projekt zmian uwzględnia również konkretne rozwiązania na wypadek takiej sytuacji. Problemy z transmisją danych mogą bowiem być niezależne od podatnika i wynikać chociażby z lokalizacji jego firmy. Mowa tu o braku zasięgu sieci komórkowej na tym obszarze, a także operatorów świadczących usługi związane z dostępem do systemu teleinformatycznego. Projekt nowelizacji przewiduje 2 przypadki, w których podatnik powinien podjąć odpowiednie kroki.

Pierwszy polega na czasowych trudnościach w uzyskaniu połączenia między kasą online a Centralnym Repozytorium Kas. Wtedy przedsiębiorca musi po prostu niezwłocznie doprowadzić do takiej komunikacji (oraz dalej prowadzić sprzedaż przy użyciu tego urządzenia fiskalnego), gdy tylko ustaną przyczyny problemu. Drugi przypadek dotyczy zaś trwałej niemożności uzyskania takiego połączenia. Wówczas podatnik musi zgłosić się do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego z pisemną prośbą o możliwość przesyłania danych z urządzenia fiskalnego online do Centralnego Repozytorium Kas w określonych odstępach czasu. Dopiero zgoda ze strony organów skarbowych upoważnia do podjęcia takiej metody. Niemniej, można się o to ubiegać zarówno przed rozpoczęciem ewidencji obrotu, jak i w trakcie prowadzenia sprzedaży (np. na drodze zmiany warunków dostępu do sieci teleinformatycznej).

Niemniej, przesyłanie informacji o zarejestrowanych transakcjach z kas fiskalnych online do Centralnego Repozytorium Kas (w elektronicznej postaci, zgodnej ze strukturą logiczną, o której mowa w projekcie nowelizacji) będzie stanowiło obowiązek podatnika. Jednym słowem – przedsiębiorca musi zadbać o prawidłową transmisję tych danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *