Jest już nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych

Rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych

Co do zasady, konieczność stosowania kas fiskalnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy obsługują klientów indywidualnych. Niemniej, raz na 2 lata wydawane jest w tej sprawie oddzielne Rozporządzenie, szczegółowo regulujące zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu urządzenia rejestrującego. A najnowszy dokument tego typu trafił do Dziennika Ustaw pod koniec 2017 roku.

Limit obrotu nadal na poziomie 20 000 zł

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 roku, w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, utrzymało limit obrotu na poziomie 20 000 zł. Co dla polskich przedsiębiorców oznacza wspomniana kwota? Po przekroczeniu limitu obrotu, podatnik obsługujący osoby fizyczne zostaje zobligowany do wdrożenia urządzenia rejestrującego i rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy jego użyciu. Kiedy konkretnie w takich okolicznościach należy zainstalować kasę fiskalną? Przepisy określają, że odpowiednie urządzenie musi się znaleźć w firmie najpóźniej po upływie 2 miesięcy – następujących po miesiącu, w którym przedsiębiorca przekroczył limit obrotu. Warto pamiętać o jeszcze jednej, bardzo ważnej kwestii. Mianowicie, limit obrotu należy obliczać proporcjonalnie do liczby dni „sprzedażowych” w danym roku podatkowym. Dlatego też nie w każdym przypadku kwota ta będzie wynosiła 20 000 zł. Taki limit obowiązuje bowiem przy rozpoczęciu handlu na początku roku.

Kto stracił prawo do jakichkolwiek zwolnień?

Omawiany tu akt prawny zawiera też listę czynności, przy wykonywaniu których nie przysługują żadne zwolnienia z obowiązku stosowania kasy. Innymi słowy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów, przedsiębiorcy świadczący konkretne usługi na rzecz klientów indywidualnych muszą korzystać z urządzeń fiskalnych bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Katalog takich czynności funkcjonował oczywiście już wcześniej. Niemniej, w nowym Rozporządzeniu ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie przywołanej listy.

W przepisach z 20 grudnia 2017 roku zlikwidowano zwolnienia dla usług związanych z wymianą walut (z wyłączeniem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych). W związku z tym, właściciele kantorów, w których obsługuje się osoby fizyczne, będą musieli korzystać z kas fiskalnych niezależnie od wysokości obrotu. Zniesienie tego zwolnienia miało wynikać z niepokojących sygnałów, dotyczących zaniżania obrotu. Ponadto, w katalogu czynności, przy wykonywaniu których nie można korzystać z żadnych zwolnień, pojawiły się usługi świadczone w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki oraz sale taneczne.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, do kiedy omówione przed chwilą grupy działalności gospodarczych mają czas na wdrożenie kas fiskalnych. W tym przypadku Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów wyznaczyło datę graniczną na 31 marca 2018 roku. Co ciekawe, ustawodawca oszacował również, że po wprowadzeniu przepisów dotychczasowe zwolnienia utraciło około 3 800 podatników.

Cała treść Rozporządzenia jest dostępna pod tym linkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podaj właściwą odpowiedź *