1 maja 2018 roku uruchomiono Krajowy Telefon Interwencyjny KAS

Krajowy Telefon Interwencyjny KAS

Walka z wyłudzeniami VAT to jedno z głównych zadań Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy wykorzystują do tego różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają na coraz skuteczniejsze kontrolowanie polskich przedsiębiorców. Nie dziwi więc fakt, że 1 maja 2018 roku uruchomiono również Krajowy Telefon Interwencyjny KAS. Wspomniana infolinia służy m.in. do zgłaszania naruszeń przepisów prawa podatkowego.

Całodobowa infolinia oraz e-mail KAS

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów: „Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od naszych klientów informacji na temat: naruszeń przepisów prawa podatkowego, naruszeń przepisów prawa celnego, opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej”. Połączenie z całodobową infolinią jest bezpłatne, zaś jej numer to 800 060 000. Ponadto, z organami skarbowymi można się również kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: powiadomKAS[at]mf.gov.pl.

Co jeszcze warto wiedzieć o tym „scentralizowanym kanale komunikacji”. Po pierwsze, Krajowy Telefon Interwencyjny KAS zapewnia anonimowe przekazywanie informacji. Po drugie, zarówno numer infolinii Krajowej Administracji Skarbowej, jak i adres e-mail, są identyczne na terenie całej Polski. Po trzecie, KTI KAS zastąpił dotychczasowe kanały komunikacji z urzędnikami, czyli „Powiadom Cło” oraz „Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Skarbowej”.

Efekty funkcjonowania Krajowego Telefonu Interwencyjnego

KAS zachęca oczywiście do tego, aby wykorzystywać dostępne kontakty zarówno do zgłaszania naruszeń przepisów prawa podatkowego oraz celnego, jak i przedstawiania opinii na temat funkcjonowania organów skarbowych. Wszelkie informacje, uzyskane za pośrednictwem infolinii i poczty elektronicznej, mają być wnikliwie analizowane i weryfikowane przez urzędników. Natomiast skuteczniejsza walka z przestępczością przyczyni się do większych wpływów do budżetu państwa. A to z kolei przełoży się na wyższe nakłady finansowe na wydatki publiczne, m.in. drogi, szkoły czy szpitale.

Nadzór nad Centralnym Repozytorium Kas

Wiadomo już, że w niedalekiej przyszłości szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie się zajmował m.in. nadzorowaniem Centralnego Repozytorium Kas. Tak wynika z ostatniego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Innymi słowy, szef KAS będzie sprawował pieczę nad systemem teleinformatycznym, który pozwoli na gromadzenie i analizowanie danych z urządzeń rejestrujących online. Takie rozwiązanie informatyczne również ma się przyczynić do lepszej ściągalności należnych podatków. Dzięki CRK urzędnicy dużo szybciej wyłapią różnego rodzaju nieprawidłowości, które są związane z rejestrowaniem obrotu za pomocą kas fiskalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwą odpowiedź *